Zadania Publiczne

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja OPTEA otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Przedsiębiorstwo Społeczne + na lata 2023-2025”. Zadanie finansowane jest ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Instrumentu 3 – „Wsparcie reintegracji” nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres działań w ramach zadania

- wparcie psychologiczne dla pracowników

- szkolenia i kursy zawodowe z zakresu: zarządzania, programowania, marketingu, zarządzania projektami i organizacji eventów (z uwzględnieniem kompetencji sprzedażowych).

Głównym celem projektu, jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla pracowników Fundacji OPTEA, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzięki udziałowi w szkoleniach i kursach zawodowych oraz konsultacjach z psychologiem, dostosowanych do indywidualnych potrzeb wskazanych w indywidualnych planach reintegracji społeczno-zawodowej, do końca grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania: 01.08.2023 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania: Listopad 2023

Wartość finansowania: 27 500,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 27 500,00 PLNZ przyjemnością informujemy, że Fundacja OPTEA otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Przedsiębiorstwo Społeczne + na lata 2023-2025”. Zadanie finansowane jest ze środków państwowego Funduszu Pracy.

W ramach Instrumentu 1 „Wsparcie zatrudnienia” nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia 5 pracowników.

W ramach Instrumentu 2 „Wsparcie bieżące” otrzymaliśmy dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania biura, obsługi prawnej, obsługi księgowej, prowadzenia infolinii oraz działań marketingowych.

Głównym celem projektu jest wielowymiarowa poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost stabilności i niezależności finansowej Fundacji OPTEA, dzięki wdrożeniu strategicznego planu wsparcia zatrudnienia oraz wsparcia bieżącego Fundacji, do końca grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania:

- wparcie zatrudnienia – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r.

- wparcie bieżące - 01.08.2023 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania: Listopad 2023

Wartość finansowania: 86 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 86 000,00 PLN