Zarząd

Rafał Kowalczyk

Rafał Kowalczyk – Założyciel Fundacji OPTEA

Posiada wieloletnie doświadczenie w dużych firmach na stanowiskach dyrektorskich, w których był odpowiedzialny za działy sprzedaży, finansowe, marketingu, inwestycji i HR-u.

Posiada umiejętność wdrażania i kontrolowania planów krótko -, średnio – i długoterminowych, zarządzania dużymi zespołami ludzkimi i strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Główne osiągnięcia: tworzenie strategii firm i określanie misji przedsiębiorstwa, optymalizacja procesów biznesowych i ich wdrażanie, współtworzenie szkoleń i kursów dla działów HR-u przeprowadzonych przez najlepszych trenerów w Polsce, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firm, wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia przychodów.

Autor wielu publikacji oraz panelista licznych konferencji na temat zatrudniania i rekrutacji osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.

W swojej pracy jest ukierunkowany na budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Jako Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, świetnie wykorzystuję fachową wiedzę w budowaniu profesjonalnych relacji biznesowych.


Copyright by Fundacja OPTEA

footer photo