O nas

Fundacja OPTEA została powołana do życia w 2022 roku.

Powołanie Fundacji OPTEA wynikało z zauważalnej potrzeby aktywizacji zawodowej i społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Zespół fundacji tworzą osoby z niepełnosprawnością, osoby z pasją, osoby jak nikt inny, rozumiejące potrzeby, pragnienia i problemy osób z niepełnosprawnościami.

Głównym jej celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy. Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując pozytywne relacje z pracodawcami oraz promując ich zatrudnienie na dostosowane do ich potrzeb stanowiska pracy (praca zdalna lub stacjonarna). Priorytetem dla nas jest to, by każda osoba niepełnosprawna znalazła pracę odpowiednią do swoich możliwości, wykształcenia i kwalifikacji oraz jednocześnie, aby praca wykonywana przez osobę z niepełnosprawnością była satysfakcjonująca pod każdym względem.

Poza usługą kompletowania dokumentów kadrowych i akt osobowych pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością dla pracodawcy, oferuje także opiekę nad zatrudnionymi pracownikami z niepełnosprawnością, co odciąża znacząco pracodawców i zachęca do zatrudnienia kolejnych pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w przyszłości.


Copyright by Fundacja OPTEA